Page 13

Boels Brochure Klimaatbeheersing NL-BE

DROGING Na brand- en waterschades is het van belang de luchtvochtigheid zo snel mogelijk te verlagen. In geval van water- of brandschade waarbij veel bluswater gebruikt is, kan het noodzakelijk zijn zo snel mogelijk te drogen. Objecten die langdurig aan water of hoge luchtvochtigheid worden blootgesteld, kunnen onnodig veel schade oplopen. Bij branden waarbij HCL-dampen (verbranding PVC) zijn vrijgekomen, is het van zeer groot belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte wordt verlaagd tot onder de 40 procent. Dit moet leiden tot een corrosiestop, aangezien HCL-damp versnelde corrosie van materialen veroorzaakt. ONTZORGING EN SCHADEBEPERKING Uit ervaring weten wij dat er veel op u afkomt als u onverwachts te maken heeft met een calamiteit zoals brand- of waterschade. Boels kan met veel zaken ontzorgen en de eerste schadebeperkende maatregelen voor u treffen. RUIMTE VEILIG BETREDEN Na een brand is het verstandig de rookgassen zo snel mogelijk af te voeren, zodat men de ruimte veilig kan betreden. Vervolgens is de aanvoer van verse lucht noodzakelijk voor de mensen die na een brand willen starten met onderzoek of herstelwerkzaamheden. ONGEWENSTE GEUREN BESTRIJDEN Indien na brand- of waterschade nog sprake is van een leef- en/of bewoonbare situatie, maar er is nog stankoverlast, biedt Boels de oplossing. Onze geurneutralisator verwijdert de stank door rook of vocht. 0900-380 38 08 070-21 05 31 climate@boels.com 13


Boels Brochure Klimaatbeheersing NL-BE
To see the actual publication please follow the link above